ABOUT US关于我们
联系我们
Contact us
Jieyang jiaqi hardware products Co. Ltd.
T:86-663-3547555
F:86-663-3547555
Mail:jyjiaqi1@163.com
Website: http://www.jyjiaqi.com
Address:Industrial area of linpan, Lancheng district of jieyang city, Guangdong China.(Hardware Trading Center of Jieyang)